YABANCI DİLLERİN VE TÜRKÇE DİLİNİN KELİMELERİNİN ANLAM ZENGİNLİĞİ

Dünyada şu anda çok çok sayıda dil bulunmaktadır. Bu dillerin tam sayısı henüz belirlenememiştir. Kimi dil bilimci 300 derken kimi dil bilimci 500 demekte net, somut bir rakam ortaya çıkmamaktadır. Bu durumun temel nedeni ise küçük ülkelerin kullandığı dilleri kayıt altına aldırmaması ve Afrika gibi gelişmemiş ülkelerde yaşayan insanların oluşturduğu kabilelerdeki dillerin kayıt altına alınmaması denebilir.
Bizim dilimizde de oldukça fazla kelime bulunmaktadır. Ayrıca dilimizin birçok yan kolu da bulunmaktadır. Mesela ülkemizin komşuları olan Azerbeycan gibi ülkeler de Azeri Türkçesi denen bir dil kullanmaktadır.

Bu Azeri Türkçesi incelendiğinde bizim kullandığımız Türkçe dilinden çok da fazla farkı olmadığı görülebilmektedir. Aradaki farklar sadece farklı lehçeler, farklı birkaç kelime olarak gösterilebilir.
Mesela, Türkçe bir kitap okurken sıklıkla yabancı, anlamını bilmediğimiz kelimelerle karşılaşmamız muhtemeldir. Bu kelimelerin anlamlarını öğrenmek için bir Türkçe sözlük alabilir, anlamını bilmediğiniz sözcüklere Türkçe sözlüğünüzün ilgili sayfalarına bakarak kolayca bakabilir, bilmediğiniz sözcükleri öğrenebilirsiniz.

Reklamlar
türkçe sözlük içinde yayınlandı | ile etiketlendi | Yorum bırakın

TÜRKÇE VE DİĞER DİLLERİN SÖZLÜKLERİ NASIL KULLANILIR*

Dünya’da nesiller boyu ta ki ilk insandan bu yana insanların birbirleri arasında bilgi alışverişi yapmak için oluşturduğu bazı kısa yollar vardır. Mesela kedi ve köpekler miyavlayıp, havlayarak birbirleri ile anlaşırlar. Böylece ne istediklerini, ihtiyaçlarını vs. anlatmışlardır kolayca.
Artık dünyada ve ülkemizde, ulaşım olanaklarının gelişmesi, teknolojinin ilerlemesi sayesinde de birçok dil konuşulmaktadır. Mesela ülkemizde oldukça yaygın kullanılan dil Türkçe dili iken, birçok işletme vs. İngilizce menüler vs. de oluşturmakta,

İngilizce bilen servis elemanları çalıştırmaktadır şirketinde. İngilizce dili şu anda belki de dünya üzerinde konuşulan en yaygın dil olma özelliğine sahiptir.
Tabi ki diller bu kadar çeşitli iken her dili öğrenmek, bu dillerin tüm kelimelerinin anlamlarını öğrenmek biraz zor olacaktır. Bu nedenle sözlükler üretilmiş, yazılmıştır. Mesela Türkçe dilindeki bir sözcüğün anlamına bakmak istiyorsanız bir kırtasiyeden, kitapçıdan vs. bir Türkçe sözlük edinebilirsiniz ve kolayca bu Türkçe sözlük sayesinde bilmediğiniz kelimeleri öğrenebilir, ayrıca yeni kelimeleri de öğrenebilirsiniz.

türkçe sözlük içinde yayınlandı | ile etiketlendi | Yorum bırakın

İLETİŞİMDE KELİMELERİN ÖNEMİ

İnsanların birbirleriyle etkileşim ve iletişi içerisinde olduğu bilinmektedir. Çok farklı şekillerde iletişim aracı olduğu gibi bunlardan en önemlileri de bilindiği gibi dildir. Dil sürekli gelişim içerisinde olan bir araçtır. Dilin kullanımı iletişimde oldukça önemli ve hassasiyet gösterilmesi gereken bir mevzudur. Bundan dolayı dilin gelişimini kontrol etmek ve dilin önemini vurgulamak için ülkemizde Türk Dil Kurumu kurulmuş ve çalışmalar yapmaktadır.

Kelimeler dilde en küçük yapı birimi ve dilin kullanımında oldukça önemli bir yapı taşıdır. İyi bir konuşmacı için iletişim çok önemlidir. İyi bir iletişim için de dilde ki kelime anlamları iyi bilinmekte ve bu kelimelerin kullanımına dikkat edilmesi gerekmektedir. Çeşitli şekillerde kullanılan kelimeler her dile göre farklılık kazanabilmekte ve değişebilmektedir. Bir araya gelerek cümleleri oluşturan kelimeler kullanımına göre ve anlamına göre dilimizde gruplara ayrılmıştır. Mecaz anlam, soyut anlam, gerçek anlam ve somut anlam gibi farklılık göstererek kelime anlamları oluşturulmuştur.

Kelimeler iletişimde çok büyük bir öneme sahiptir. İyi bir iletişimde kelime seçimine ve kullanımına oldukça dikkat edilmesi gerekmektedir.

kelime anlamları içinde yayınlandı | ile etiketlendi | Yorum bırakın

TÜRKÇE DİLİ İÇİN VE DİĞER DİLLER İÇİN OLAN SÖZLÜKLER NASIL KULLANILIR?

Dünyada ve ülkemizde çok fazla dil çeşidi mevcuttur. Bu dillerin hepsinin telaffuz şekli, yazılış biçimleri, gramer yapısı, hızları vs. çok farklıdır. Mesela bir Almanca dili ile bir Türkçe dili her türlü konuda birbirlerinden farklı dillerdir. Bu dillerin tek ortak yanı ise, ikisinin de insanların iletişimi için kullanılmasıdır.
Tüm bu dillerdeki sözcüklerin hepsinin anlamını bilmek olanaksızdır. Mesela Almanca dili ana dili olan bir kişi bile dilindeki birçok sözcüğün gerçek anlamını vs. bilmiyor olması olanaksız değildir. Dilimizde de çok eski bir geçmişi olduğundan eski Osmanlıca sözcükler de karışmıştır dilimize. Bu sayede de insanların bilmediği kelimelerin sayısı oldukça fazla olmaktadır.
Dilimizdeki bu anlamını bilmediğimiz Türkçe sözcüklerin anlamını öğrenmek de oldukça kolay bir iştir aslında. Herhangi bir mağazadan, kırtasiyeden kolayca edinebileceğiniz bir Türkçe sözlük ile bu bilmediğiniz kelimeleri öğrenebilirsiniz. Aradığınız sözcüğün baş harfini Türkçe sözlükte arayarak sözcüğün anlamını öğrenebilir, örnek cümlelerini görebilirsiniz.

türkçe sözlük içinde yayınlandı | ile etiketlendi | Yorum bırakın

KELİMEDEKİ ANLAMLAR

Dil sürekli gelişen ve kendisini yenileyen ortak bir miras olarak kabul edilmektedir. Çeşitli şekillerde gelişim sürecine girerek içindeki kelimeler ve yapı bakımından çok farklı şekillere girebilmektedir. Dilin bu gelişimini daha yakından takip edip düzenlemek için çeşitli kurum ve kuruluşlar kurulmuştur. Ülkemizde de bu görevi Türk Dil Kurumu üstlenmiştir.

Dilin gelişimi sırasında kelimeler de büyük değişime uğramıştır. Kelimeler cümlenin en küçük yapı birimleri olarak bilinmektedir. Kelime anlamları çok farklı şekilde değişmektedir. Kelimeler dilde en küçük yapı birimi olup kendi başlarına anlam ifade edebildiği gibi kendi başlarına bir ifade etmeyip cümle içinde de kullanılınca ifade kazanabilmektedir. Bunun için çok farklı gruplarda kelime anlamları gruplandırılmıştır. Mecaz anlam, soyut anlam, somut anlam, gerçek anlam, argo anlam ve deyim anlam gibi gruplar bunlardan bazılarıdır.

Dilin kullanılmasında ve iletişimde büyük önem taşıyan bu kelimelerin konuşmada ve iletişimde dikkatli kullanılması gerekmektedir. Belirli bir düzen ve ahenk için de olmaları ile daha iyi bir ifade kazanan kelimelerin seçiminde titiz olunmalıdır.

kelime anlamları içinde yayınlandı | ile etiketlendi | Yorum bırakın

OKUDUĞUMUZ BİR KİTABI DAHA İYİ ANLAYABİLMEK İÇİN NELER YAPMALIYIZ?

Kitap okumak dünya üzerinde çok uzun yıllardır yani tam yazının icadından sonra ortaya çıkmış bir durumdur. Daha sonralarında kağıdın bulunmasıyla bir nebze de olsa kolaylaşmış, en son sanayi devrimi sonrasında ise kitap basımı için matbaalar vs. keşfedilmiş, insanlar kitap okumak için daha az emek harcamış, daha az masraf yapmıştır.
Sanayi devrimi sonrası insanlar, daha çok kitaplar yazmıştır, daha çok yeni sosyal akımlar oluşturmuşlardır bu kitaplar sayesinde. Ayrıca oluşturdukları gazeteler de, bu akımların oluşmasında çok etkili olmuştur.

Çünkü, gazeteler 7’den 70’e tüm insanların okuduğu, gördüğü bir medya türüdür. Ayrıca her yerde bulunması da işe yaramaktadır. Gazetenin bu durumu günümüzde hala devam etmektedir.
Kitapların kullanımı vs. bu kadar artmış iken, bu kitapların içerisinde kullanılan sözcüklerin, cümlelerin bazılarının anlamları günümüzde bilinmemektedir. Eski tür sözcükler kullanan şairlerin yazdığı eserleri anlayabilmek için bir yerden Türkçe sözlük alabilir, bu Türkçe sözlük ile karşılaştığımız yabancı kelimelerin anlamlarını öğrenebiliriz.

türkçe sözlük içinde yayınlandı | ile etiketlendi | Yorum bırakın

DİLİMİZDEKİ ÖGELER

İnsanların iletişim ihtiyacını karşılayan ve önemli bir varlık olan dil sürekli gelişen ve yenilenen bir varlıktır. Dilin gelişimi oldukça hızlı olmakta ve bu gelişim sürecinde dile birçok kelime girip çıkmaktadır. Bu kelimelerin düzenlemesi için ülkemizde Türk Dil Kurumu kurulmuştur. Bu çalışmalarla daha özgün bir dil kurmaya çalışan bu kurum kelimelerin dildeki düzenini ayarlamakla sorumludur.

Dil her ülkeye ve millete göre gelişen ortak bir miras olarak kabul edilmektedir. Dilde cümleleri ve iletişimi meydana getiren kelimelerin de önemi oldukça büyüktür. Kelimeler tek başına bir anlam taşıtabildiği gibi cümle içinde toplu olarak kullanıldığı zamanda anlam kazanabilmektedir. Kelime anlamları dilimizde farklı şekillerde olmaktadır. Normal bir kullanımda farklı cümle içinde kullanıldığı zaman farklı olan kelimeler bulunmaktadır. Bu kelimeler anlamlarına göre gruplandırılmış ve bu gruplar mecazi anlam, soyut anlam, gerçek anlam, somut anlam gibi olmaktadır.

Çeşitli şekillerde anlam kazanan kelimeler cümle içinde etkin bir biçimde kullanılmalıdır. Kelime anlamları olarak kullanımına ve uyumuna dikkat edilmesi gerekmektedir.

kelime anlamları içinde yayınlandı | ile etiketlendi | Yorum bırakın